Organisatie

KV Rigtersbleek kent een actieve groep vrijwilligers die verdeeld zijn onder verschillende commissies. Deze commissies zijn elk verantwoordelijk voor hun werkzaamheden, waarbij het bestuur als leidend orgaan boven de commissies staat. Daarnaast kent KV Rigtersbleek ook veel vrijwilligers die bij verschillende activiteiten hun steentje bijdragen, zoals bij evenementen, bardiensten of als scheidsrechter.

Wil je meer weten over een commissie of vrijwilligerswerk neem dan contact op met de betreffende commissie.

Bestuur

Het bestuur van korfbalvereniging Rigtersbleek is verantwoordelijk voor de strategische beleid binnen de vereniging. In het strategisch plan – Korfbal, volop in beweging – staat het strategisch plan beknopt beschreven.

Daarnaast is het bestuur de bewaker van een goede organisatie en de cultuur van de vereniging. Heb je vragen of wil je contact opnemen met het bestuur, mail dan naar bestuur@kvrigtersbleek.nl

Stan Huizinga

Voorzitter

Wybren Kortstra

Secretaris

Gea Nijland

Penningmeester

Harm Middelburg

Ledenadministratie

Marieke Kerkhoven

Technische Commissie

De Technische Commissie bij KV Rigtersbleek is verantwoordelijk voor het Technisch beleid binnen de vereniging. Contact opnemen met de Technische Commissie kan via tc@kvrigtersbleek.nl

Bryan Goossink

Evy Wonink

Mark van Veen

Wedstrijdsecretariaat

Voor zaken rondom wedstrijden kan contact op worden genomen met het wedstrijdsecretariaat via wedstrijdsecretariaat@kvrigtersbleek.nl 

Bryan Goossink/Louise Nooteboom

Vrijwilligerscoördinator

Wim Bosgoed

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie van Rigtersbleek is verantwoordelijk voor de werving, onderhoud en beheer van sponsoren. Daarnaast voeren zij andere taken uit met betrekking tot financiën binnen de vereniging. Kijk voor meer informatie op onze sponsorpagina of mail naar sponsorteam@kvrigtersbleek.nl

Laurens Bouwhuis

Tijs Middelburg

Bram Kerkhoven

RAAK

De RAAK is verantwoordelijk voor de organisatie van jeugdactiviteiten. Zij organiseren jaarlijks vele leuke activiteiten voor alle jeugdleden. Denk hierbij aan disco’s, Gourmetavonden en nog veel meer! Contact opnemen met de kantinecommissie kan via het contactformulier.

Marleen Weber

Lian van Gulijk

Sieuwke Hofstra

Petra Sotthewes

GMAC

De Grote Mensen Activiteiten Commissie is binnen de vereniging verantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten voor de seniorenleden. Zo organiseren zij de jaarlijkse Pubquiz en Super Saturday. Contact opnemen met de kantinecommissie kan via het contactformulier.

Wim Bosgoed

Quenda Kuitert

Bram Kerkhoven

Nienke Faber

Inge Elshof

Kledingcommissie

De kledingcommissie draagt bij aan de uitstraling van de vereniging. Zij zorgen ervoor dat alle teams in de juiste sportkleding loopt. Voor contact met de kledingcommissie kun je mailen naar kleding@kvrigtersbleek.nl

Petra Sotthewes

Mirella Huijgen

Kantinecommissie

Alle zaken omtrent de kantine zijn onderdeel van de taken van de kantinecommissie. Van inkopen tot het beheer en van kantinediensten tot het klein onderhoud. Contact opnemen met de kantinecommissie kan via het contactformulier.

Herman Baltink

Beheerder

André te Kolsté

Redactie

Voor het plaatsen van artikelen op de website of aanpassingen op de website kan contact op worden genomen met de redactie via redactie@kvrigtersbleek.nl 

Marieke Kerkhoven

Schutterstoernooicommissie

De Schutterstoernooicommissie is de organisatie achter het jaarlijkse Twents Open Schutterstoernooi. Zij zijn verantwoordelijk voor de gehele organisatie van het evenement. Kijk voor meer informatie op de website of mail naar commissie@schutterstoernooi.nl.

Stan Huizinga

Wybren Kortstra

André te Kolsté

Ryanne de Boer

Ronnie Wendrich

Jordy van Gulijk

Chris Elshof

Jeu de Boules

De jeu de boules commissie is verantwoordelijk voor de organisatie rondom de jeu de boules afdeling. Van wedstrijdjes tot evenementen.

Marianne Vruwink

Keimpe van Dam

Dinie van Praag

Onderhoudscommissie

De onderhoudscommissie draagt zorg voor ons complex en zorgt ervoor dat onderhoud kan worden uitgevoerd.

André Hintzbergen

Ellen Bouwhuis

Kascommissie

De kascommissie is er voor controle van de financiële zaken binnen de vereniging.

Robert van de Maten

Mariëlle ter Beek