Maatregelen coronavirus! Update 21 april

Maatregelen coronavirus! Update 21 april

Update 21 april 20.00 uur

Als bestuur hebben wij kennis genomen van de nieuwe maatregelen die de overheid heeft genomen.
Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf 28 april weer trainen in teamverband. Jongeren van 12 tot 18 jaar mogen dat ook, maar dan wel op 1,5 meter afstand.
De komende dagen zullen wij met een update komen wat dit betekent voor het hervatten van de jeugdtrainingen (tot 18 jaar).

Update 7 april 16.30 uur

In navolging van de kabinetsmaatregelen tegen het coronavirus heeft het KNKV in de afgelopen weken enkele ingrijpende besluiten moeten nemen over de Nederlandse korfbalcompetitie. Over de afwikkeling van de veld- en zaalcompetitie 2019/2020 heeft het Bondsbestuur maandag 6 april het volgende besloten:

Veldcompetitie
Beschouwd als niet gespeeld
De gehele veldcompetitie 2019/2020 wordt beschouwd als niet gespeeld. Van deze competitie is slechts de helft – of iets meer – afgewerkt en daarom is het Bondsbestuur van mening, dat hieraan geen waarde kan worden toegekend. Er zijn dus geen kampioenen en degradanten. Over de indeling  van de veldcompetitie van volgend seizoen doet het Bondsbestuur te zijner tijd nadere mededelingen.

Zaalcompetitie
Stand is eindstand (let op: lees ook tweede alinea)
In het top- en wedstrijdkorfbal in de zaalcompetitie geldt dat de momenteel bereikte stand als eindstand telt. Daarbij treedt de promotie- en degradatieregeling in werking.

Wedstrijdkorfbal
Zoals hierboven aangegeven, is bij het wedstrijdkorfbal de huidige stand de eindstand en vindt overeenkomstig de geldende promotie-degradatieregeling promotie en degradatie plaats. Over de precieze gevolgen voor alle teams volgt op korte termijn informatie.

Update 16 maart 21:00 uur:

Coronavirus en korfbal

Afgelopen donderdag 12 maart kwam de overheid met de eerste maatregelen omtrent het coronavirus. Alle wedstrijden werden daardoor tot en met 31 maart afgelast door het KNKV. Ook werd geadviseerd de trainingen af te gelasten waar wij als bestuur gehoor aan hebben gegeven.

Nu, maandag 16 maart, zijn er veel ontwikkelingen gaande rondom het coronavirus, deze zijn jullie allemaal niet onbekend. Dit heeft echter ook gevolgen voor de competitie. Het KNKV heeft besloten om de nog geplande wedstrijden ook af te gelasten. Over de afwikkeling van de zaalcompetitie in het wedstrijdkorfbal – degradatie/promotie – wordt door het KNKV uiterlijk 20 maart een besluit genomen. De competities in het breedtekorfbal worden door het KNKV als niet gespeeld beschouwd.

Gelukkig heeft dit voor ons als vereniging geen grote gevolgen als het gaat om degradatie of een eventueel kampioenschap. De teams die momenteel wedstrijdkorfbal spelen zijn op dit moment veilig voor degradatie en niet meer in strijd om het kampioenschap.

Daarnaast komt het KNKV uiterlijk 6 april met een besluit over de volledige veldcompetitie. De veldcompetitie wordt, volgens planning, hervat in het weekend van 18/19 april.

Ook als vereniging ontkomen we dus niet aan de gevolgen van het coronavirus. Naast het afgelasten van wedstrijden en trainingen, zijn er ook activiteiten die helaas niet door kunnen gaan. Als volgt zijn de volgende maatregelen genomen: alle verenigingsactiviteiten, waaronder trainingen, kaartavonden en jeu de boules zijn tot en met tenminste 6 april afgelast.

Helaas is er voor u en mij nog veel onduidelijkheid wat er gaat gebeuren na 6 april. Maar we hopen iedereen wanneer het zover is in goede gezondheid weer te kunnen verwelkomen op de Bleekrondom.

Namens het bestuur wil ik iedereen veel sterkte wensen de aankomende weken en hopelijk tot snel!

Update 15 maart 19.00 uur: alle activiteiten worden tot en met 6 april afgelast, dit geldt onder andere voor de geplande activiteiten in onze kantine, jeu de boules-activiteiten, kaartavonden en de trainingen en wedstrijden.

12 maart 19:00 uur: Het KNKV heeft besloten alle korfbalwedstrijden tot en met 31 maart af te gelasten. Ook adviseert het KNKV de verenigingen om tot en met 31 maart trainingen en bijeenkomsten niet door te laten gaan.

Ter aanvulling vanuit het bestuur: alle trainingen worden tot en met 29 maart afgelast. Dit geldt voor alle teams! Als vereniging zullen we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden en aan alle teams communiceren wanneer de trainingen weer opgepakt kunnen worden. 

Welke gevolgen dit heeft voor de competities en geplande activiteiten na 31 maart kunnen we op dit moment helaas nog niet zeggen, hierover volgt later meer informatie. 

Deze maatregel volgt op de additionele maatregelen, die het kabinet 12 maart afkondigde in verband met het coronavirus én diens oproep om sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Met deze maatregel volgt het KNKV het advies van het kabinet en sportkoepel NOC*NSF op.

Namens het bestuur

Stan Huizinga