Spelregelwijzigingen

Er zijn dit seizoen een tweetal wijzigingen in het wedstrijdreglement:

  • Time-outs zijn vanaf dit seizoen toegestaan in het gehele wedstrijdkorfbal. Elke ploeg heeft het recht op twee time-outs. Deze duren maximaal 50 seconden waarna er nog 10 seconden is om weer op te stellen en de wedstrijd te hervatten.
  • De wedstrijdduur bij het veldkorfbal is voor senioren en junioren gelijkgesteld aan wedstrijdduur in de zaal: 2 x 30 minuten (uitgezonderd wedstrijden met schotklok)


Tevens is er verduidelijking gekomen omtrent het aanvragen van wissels en time-outs. Deze zijn officieel zodra de scheidsrechter het officiële gebaar maakt voor de time-out of de wissel. Tot die tijd behoudt de coach het recht de wissel of time-out terug te trekken.