Ontwerp ons nieuwe shirt

Ontwerp ons nieuwe shirt

Ontwerp het nieuwe tenue voor onze fusievereniging, een shirt met de kleuren rood, zwart en wit.
Iedereen kan een ontwerp inleveren. Jeugdspelers kunnen het inleveren bij hun trainers (voor 4 maart). Mailen kan ook, stuur je ontwerp dan voor 5 maart naar harmmiddelburg.bleek@gmail.com

https://kvrigtersbleek.nl/wp-content/uploads/220212-ontwerp-een-nieuw-tenue.pdf