KV Rigtersbleek op weg naar een rookvrij sportterrein

KV Rigtersbleek op weg naar een rookvrij sportterrein

KV Rigtersbleek Rookvrij

Sporten is goed voor je, korfbal is goed voor je. Roken en korfbal passen niet bij elkaar, want roken en meeroken is schadelijk voor de gezondheid. KV Rigtersbleek zet daarom vanaf 1 september de eerste stappen richting een rookvrij sportterrein. Het KNKV in samenwerking met het Longfonds en de Hartstichting werken hier aan mee.

“In ons nieuwe beleid ‘Korfbal, volop in beweging’ hebben we het doel gesteld om een gezonde vereniging te zijn. Ook een rookvrij sportterrein hoort hier bij, daarom gaan we per 1 september 2019 de eerste stap zetten richting een rookvrije accommodatie.” zegt voorzitter Stan Huizinga. “We willen het nieuwe seizoen gebruiken als aftrap hiervoor. Vorig jaar hebben we veel geïnvesteerd in ons nieuwe beleid. Een gezonde vereniging is onderdeel van dit beleid en valt onder één van de pijlers die we hebben vastgesteld.”

Waarom rookvrij? Kinderen leren van het gedrag van anderen en doen het gedrag ook na. Het is moeilijk om roken te weerstaan als anderen roken, zoals sporters tegen wie zij opkijken of de trainer. Met een rookvrij korfbalterrein wordt uitgedragen dat niet-roken normaal is.

Gezondheid en een gezonder sportklimaat is de laatste jaren steeds belangrijker, daarbij hoort ook een rookvrije generatie. We willen de ouders een kans geven hun kind volledig rookvrij te laten opgroeien, als een generatie die zelf kan kiezen voor een gezonde en rookvrije toekomst.

Wat betekent dit voor de rokers? “We willen roken niet verbieden, iedereen staat vrij in zijn of haar keuze om te gaan roken. Echter kunnen we er wel iets aan doen om kinderen zo min mogelijk in aanraking te laten komen met roken.”

Hiervoor heeft het bestuur een aantal doelstellingen en regels opgesteld. Deze regels gaan per 1 september 2019 in:

  • Het terras rondom de kantine en veld is per 1 september geheel rookvrij, er mag alleen nog gerookt worden buiten de rookvrije zone (aan de straatzijde van de kantine). 

We zullen op het sportterrein duidelijk aantonen waar wel en niet gerookt mag worden. Om onduidelijkheden te voorkomen worden de regels ook zichtbaar op ons complex. In het overzicht hieronder is te zien welke zone rookvrij is.

Plattegrond rookvrij terrein
Rookvrije zone KV Rigtersbleek