Jeugdkamp 2022

Jeugdkamp 2022

Jeugdkamp 8, 9 en 10 juli

Over 6 weken gaan we weer op kamp. Dit jaar wederom naar de Eskamp in Lemele.
In verband met het aantal slaapplaatsen, willen we graag weten wie er meegaan op kamp.

Elk jeugdlid mag mee op kamp. Uiteraard kunt u als ouder zelf een goede inschatting maken of het verantwoord is om uw kind mee te laten gaan.
Mochten er kinderen zijn die alleen op zaterdag en/of zondag overdag willen komen, dan is dat mogelijk. Graag even aangeven op onderstaand opgaveformulier.

Wanneer uw kind mee mag op kamp wordt U verzocht onderstaande strook in te vullen en in te leveren bij Herman Baltink. Inleveren voor 20 juni 2022.

Wij hopen voor het vervoer een beroep te kunnen doen op de ouders van de kinderen die meegaan. Graag aangeven (indien van toepassing) of u voorkeur heeft voor de heen- of terugreis. We gaan ervan uit dat naast de chauffeur 3, 4 of meer plaatsen vrij zijn voor kinderen en/of begeleiding.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Herman Baltink (hbaltink@gmail.com) of via de app 0650937013.

In de week voor het kamp komt alle info over het vervoer en wat er meegenomen moet worden op de site en in de parade.

 

Naam:

Geeft zich op voor het kamp van 2022.

Ik kan wel / niet rijden,
mijn voorkeur gaat uit naar de heenreis / terugreis.
(indien van toepassing)

Handtekening ouder:

 

……………………………………………..