Een ‘gedeeltelijke lockdown’, de nieuwe maatregelen – 14 oktober

Een ‘gedeeltelijke lockdown’, de nieuwe maatregelen – 14 oktober

Op 13 oktober heeft het kabinet nieuwe maatregelen genomen tegen het Coronavirus. Ook de sport wordt geraakt door deze maatregelen. Hieronder een overzicht van de nieuwe/oude maatregelen die op dit moment gelden.

Deze maatregelen zijn afgeleid van de Noodverordening Veiligheidsregio Twente en op basis van het sportprotocol van het NOC*NSF en het KNKV. De noodverordening van de regio Twente is voor ons als Rigtersbleek leidend. Het kan voorkomen dat hierin een verschil zit met de maatregelen/adviezen die worden gecommuniceerd door bijvoorbeeld het NOC*NSF en het KNKV. 

Competities stilgelegd

De competities voor zowel de jeugd als senioren zijn helaas stilgelegd. Trainingen voor de A t/m E-jeugd gaan wel door. Tijdens de trainingen zal er toezicht aanwezig zijn bij de poort die de kinderen ontvangen en zorgen dat de regels worden nageleefd. De kantine en kleedkamers zijn gesloten. Kom daarom zo kort mogelijk voor je training en verlaat na je training direct het complex, zodat anderen de ruimte hebben om hun training te beginnen. 

Voor de jeugdteams gelden de volgende regels:

  • Betreft trainingen zijn er geen beperkingen, onderling hoeven zij geen afstand te houden;
  • De trainingen zijn op de reguliere trainingstijden;
  • In overleg met de trainers wordt bepaald tot wanneer er door wordt getraind op het veld. De teams worden hierover door hun trainer geïnformeerd;
  • Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan.

Algemene maatregelen:

  • Alleen sporters/trainers mogen tijdens hun training aanwezig zijn op het veld;
  • Ouders mogen niet op het complex komen;
  • De kantine en kleedkamers zijn gesloten;
  • Houd altijd de hygiënevoorschriften van het RIVM aan;
  • Houd onderling 1,5 meter afstand.

Trainingen senioren/ Jeu de boules

We willen iedereen de mogelijkheid bieden om te blijven sporten. Op dit moment zijn wij aan het onderzoeken of het voor onze senioren mogelijk is om te blijven trainen binnen de geldende maatregelen. 

In overleg met de trainers/coaches wordt gekeken naar de invulling en uitvoering van de trainingen en de daarbij geldende maatregelen die genomen moeten worden.

Zaaltrainingen

Voorlopig wordt er door de overheid geen onderscheid gemaakt tussen binnen- en buitensporten. Wanneer en als we de zaal in gaan en welke maatregelen er dan gelden zal ook door ons gecommuniceerd worden. Ook hierin bekijken we de mogelijkheid om iedereen te laten sporten binnen de geldende maatregelen.