Korfbal, volop in beweging

Strategisch Plan 2018+

KV Rigtersbleek
Korfbal, volop in beweging!

Het strategisch plan 2018+, ontwikkeld door het bestuur, commissies en leden, bevat de missie, visie, kernwaarden en strategie van de vereniging.
Dit plan beschrijft wie we zijn en waarom we dat zijn. Het geeft onze kernwaarden en doelstellingen weer voor de komende jaren.

Wat en waarom?

In onze missie en visie beschrijven we wat voor een vereniging we willen zijn, en waarom we zo’n vereniging willen zijn. De missie en visie zijn de leidraad bij alles wat er binnen de vereniging gebeurt.

Missie

“Wij zijn een korfbalvereniging waar jongens en meisjes, mannen en vrouwen samen sporten. We stimuleren prestatiegericht korfbal, maar maken ook ruimte voor recreatief korfbal. Zo is er plek voor iedereen.

Samen zijn we verantwoordelijk voor onze vereniging, waar gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Het is onze ambitie om een gezellige, sociale en gezonde vereniging te zijn, met veel verbindende activiteiten voor jong en oud. We willen dat iedereen zich verbonden voelt met de vereniging en haar leden.”

Visie

“Onze visie is om een gemengde sport aan te bieden, dit is gezond en sociaal opvoedend. Korfbal is een veelzijdige, allround en tactische sport. KV Rigtersbleek is er om korfbal in Enschede op de kaart te houden. We willen bijdragen aan een sociale en vitale samenleving.”

Onze 4 kernwaarden

In het Strategisch plan staan vier kernwaarden beschreven, afgeleid van de missie en visie. Dit zijn wij als vereniging, dit is hoe de leden onze vereniging zien, nu en in de toekomst. Deze vier kernwaarden is waar KV Rigtersbleek voor staat.

Korfbal is een unieke sport waar jongens en meisjes in een team spelen

KV Rigtersbleek biedt korfbal als hoofdsport. Sporten is gezond. Gemengd sporten is sociaal. Jongens en meisjes zijn gelijkwaardig.

KV Rigtersbleek kent zo veel mogelijk teams met een gelijke verdeling tussen jongens en meisjes, mannen en vrouwen;
KV Rigtersbleek vraagt binnen de sport en binnen de vereniging hetzelfde van alle leden;
Bij KV Rigtersbleek doen we ook aan jeu de boules en stimuleren we andere sporten

Bij KV Rigtersbleek willen wij op ieder niveau beter worden.

Wij richten ons op prestatiegericht korfbal. Onze jeugdteams spelen zo hoog mogelijk. Binnen de senioren is ruimte om niet alleen voor de winst te korfballen, toch blijft hier oog voor prestatie en fanatisme.

Bij KV Rigtersbleek gaan wij voor ieder team voor het hoogst haalbare;
Bij KV Rigtersbleek willen we winnen en van verliezen leren we om beter te worden;
Bij KV Rigtersbleek spelen we technisch en tactisch verzorgd korfbal.

KV Rigtersbleek is een gezellige, sociale vereniging

Wij organiseren naast korfbal verschillende leuke activiteiten voor zowel de jeugd als de senioren.

KV Rigtersbleek is meer dan sporten. Ook buiten de wedstrijden organiseren we activiteiten voor iedereen;
Bij KV Rigtersbleek kennen we elkaar en kijken we om naar elkaar;
KV Rigtersbleek heeft een gezellig clubhuis en een goed verzorgd terrein met twee kunstgrasvelden.

Bij KV Rigtersbleek zijn wij samen verantwoordelijk voor onze vereniging.

We laten zien hoe we binnen onze vereniging met elkaar omgaan. Alles draait om onze leden, zonder leden geen vereniging. Bij KV Rigtersbleek gaat het om:

#ZoDoenWijDat: We laten zien hoe we met elkaar omgaan binnen de vereniging. We zorgen er samen voor dat ons complex er netjes bij ligt. Iedereen wil graag een schone kleedkamer en opgeruimde kantine;
#WatGaJijDoen: Iedereen die iets kan doen, doet dat ook, op zijn of haar manier. Zo betrekken we zo veel mogelijk mensen bij de vereniging en blijft het voor iedereen leuk;
#GezondeVereniging: We nemen onze verantwoordelijkheid voor een gezonde omgeving voor onze jeugd en andere leden.