FAQ

Heb jij vragen met betrekking tot de fusiebesprekingen of het fusievoorstel? 

Leden kunnen hun vraag insturen via bestuur@ekcnaas.nl of bestuur@kvrigtersbleek.nl. Jouw vraag wordt dan met antwoord toegevoegd op de website. We zullen niet persoonlijk antwoorden op jouw mail, maar binnen twee weken staan deze beantwoordt op de website.

Op beide websites komen alle vragen te staan, zie deze link voor de FAQ op de website van EKC Nääs: https://ekcnaas.nl/faq

Als bestuur vinden we het van belang om onze leden te horen en samen te discussiëren. Op maandag 6 december (KV Rigtersbleek) en woensdag 8 december (EKC Nääs) staan daarom de nieuwe infoavonden gepland. Deze kun je alvast in de agenda zetten. We zullen uiteraard rekening houden met eventuele coronamaatregelen.

Als gezamenlijke werkgroep, een afvaardiging van de besturen van zowel EKC Nääs als KV Rigtersbleek, zijn we de laatste maanden druk bezig geweest met de eerste stappen voor een fusievoorstel. Het voorstel heeft als doel één vitale korfbalvereniging te vormen in Enschede Noord. Dit plan, wat uiteindelijk voorgelegd zal worden aan de bijzondere algemene ledenvergadering voor een definitief besluit, omvat een viertal pijlers. De pijlers strategisch, financiën, uitvoerend en HR zijn de onderwerpen waaraan invulling wordt gegeven.

Van beide besturen is een afvaardiging aanwezig bij de fusiebesprekingen. Van EKC Nääs zijn dit Wilfred Onstein, Alex Achterhuis en Benno Dieben. Van KV Rigtersbleek zijn dit Stan Huizinga, Wybren Kortstra en Harm Middelburg.

Het KNKV biedt hulp in de vorm van een verenigingsadviseur. Wij hebben haar gevraagd om aan te sluiten daar waar mogelijk. Voor meer informatie over de verenigingsadviseur kun je ook kijken op https://www.knkv.nl/kennisbank/adviseurs/

De selectieteams worden ingedeeld op het niveau van het hoogst spelende team van beide verenigingen. Op het veld spelen de eerste teams van Rigtersbleek en Nääs spectievelijk 1e en 2e klasse, dat betekent dat het eerste team van de gefuseerde vereniging 1e klasse kan gaan spelen. In de zaal spelen beide teams 1e klasse en ook het eerste team van de gefuseerde vereniging kan 1e klasse gaan spelen. De tweede teams van Rigtersbleek en Nääs spelen respectievelijk 3e en 4e klasse in de veld- en zaalcompetitie. Het tweede van de gefuseerde vereniging kan dus 3e klasse gaan spelen.

Dit is allemaal met de aanname dat er geen kampioenschappen of degradaties zullen zijn en de niveaus dus hetzelfde zullen blijven.

De financiële situaties van beide verenigingen zijn al goed naast elkaar gelegd. De situatie van beide verenigingen kan gezond genoemd worden. Met hulp van buitenaf is er gekeken hoe de financiële situatie van de gefuseerde vereniging eruit zal komen te zien. 

KV Rigtersbleek beschikt over een eigen kantine. Er wordt gekeken welke partijen geinteresseerd zijn en wat de mogelijkheden zijn voor verkoop. De opbrengst van de verkoop van de kantine kan bijvoorbeeld weer (deels) gebruikt worden voor het verbeteren van de voorzieningen van de fusievereniging. 

Het doel van de fusie is om een grotere en stabielere vereniging te creëren. In het verleden is er al vaker gekeken naar samenwerking om korfbal in Enschede te versterken. Met een klein kaderbestand lukt het niet meer om binnen de jeugdafdeling een goede opbouw te hebben. In hun ledenvergadering van juni 2021 heeft het bestuur toestemming gekregen om EKC Nääs te benaderen voor fusie.