Grote Clubactie

Inleveren boekjes

Halloweenavond jeugd

Rommelmarkt

Dit najaar is er geen rommelmarkt.
De ervaring in de herfst is dat de opbrengst niet opweegt tegen de hoeveelheid werk die er voor nodig is. Daar komt bij dat het “personeel” ook een dagje ouder wordt en dat aanvulling met jong talent zeer gewenst is. 

Pagina's